Friday, 25 March 2011

Malaysian Gold Jamboree 2011

Malaysian Gold Jamboree 2011 merupakan jamboree yang seterusnya di Bukit Merah Lake Town Resort. Setelah berjaya mengharungi cabaran di Jerai, Gugusan Adela, Jeli Kayuh Sokmo dan Teluk Batik Jamboree, kini di Bukit Merah, Perak.


Peyertaan keseluruhan seramai lebih kurang 2462 peserta. Ini merupakan penyertaan yang paling ramai setakat ini yang penah dicapai. Diharap tidak berlaku kesesakan di laluan trek.

Lokasi Jamboree....
Laluan trek....

No comments:

Post a Comment